Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

Číslo materiálu:17269/2017
Rezort:Úrad vlády Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 20.04.2017, 12:04