33. rokovanie LRV SR

21.09.2021, 10:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 19474/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 19471/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 19475/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 19469/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 19759/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 6. Č.m.: 19756/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 7. Č.m.: 19757/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 8. Č.m.: 19755/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 9. Č.m.: 19795/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 10. Č.m.: 19797/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 11. Č.m.: 19800/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 12. Č.m.: 19841/2021
  Predkladá: ministerka kultúry SR
aktualizované 25.01.2023, 13:25