Návrh na uzavretie Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami

Číslo materiálu:17398/2017
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií Slovenskej republiky
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 21.04.2017, 12:53