Rôzne

Číslo materiálu:7.
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:-
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 18.10.2021, 12:32