12. rokovanie HSR SR

25.10.2021, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20985/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Slovenskej republiky
 2. Č.m.: 4084/2021/LO-8135
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky,minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 3. Č.m.: 4070/2021/OLOUOSS
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 4. Č.m.: 410512/2021-1.7
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 5. Č.m.: S20681-2021-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 6. Č.m.: 6.
  Predkladá: -
 7. Č.m.: 7.
  Predkladá: -
aktualizované 22.11.2021, 14:19