Návrh zákona o územnom plánování

Číslo materiálu:4070/2021/OLOUOSS
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády Slovenskej republiky, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Podnet:Programové vyhlásenie vlády 2021-2024
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.10.2021, 12:29