Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o územnom plánování

12
Číslo materiálu:4070/2021/OLOUOSS
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády Slovenskej republiky, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Podnet:Programové vyhlásenie vlády 2021-2024
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.10.2021, 12:29