Návrh zákona o výstavbe

Číslo materiálu:4084/2021/LO-8135
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády Slovenskej republiky,minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Podnet:Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.10.2021, 12:28