Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o výstavbe

12
Číslo materiálu:4084/2021/LO-8135
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády Slovenskej republiky,minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Podnet:Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.10.2021, 12:28