Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:410512/2021-1.7
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.10.2021, 13:31