Návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:20985/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.10.2021, 12:28