Informácia o investičných plánoch vybraných podnikov s vplyvom štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR na roky 2012 až 2014

Číslo materiálu:UV-39749/2011
Rezort:MH SR
Rezortné číslo:1920/2011-1000
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:Bod C.11 uzn. vlády SR č. 651/2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vypustený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52