Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 737 z 23. novembra 2011

Číslo materiálu:UV-40111/2011
Rezort:MH SR
Rezortné číslo:1966/2011-1000
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52