Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

Číslo materiálu:UV-40235/2011
Rezort:MK SR
Rezortné číslo:MK-1002/2011-40/16280
Predkladateľ:minister kultúry
Podnet:iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52