Návrh na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Číslo materiálu:UV-40445/2011
Rezort:MK SR
Rezortné číslo:MK - 3126/2011-100/16148
Predkladateľ:minister kultúry
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52