13. rokovanie HSR SR

13.12.2021, 13:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 24518/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 24684/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 24519/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 28663/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 9051/2021-410
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 15364/2021/110
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 7. Č.m.: KM-OPVA-2021/004848-001
  Predkladá: minister vnútra
 8. Č.m.: 105636/2021-2062-228811
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 9. Č.m.: S23094-2021-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva
 10. Č.m.: ORO/10364/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 11. Č.m.: S23091-2021-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva
 12. Č.m.: 2021/20426-A1810
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 13. Č.m.: 13
  Predkladá: RÚZ
 14. Č.m.: 14
  Predkladá: RÚZ
 15. Č.m.: 15
  Predkladá: RÚZ
 16. Č.m.: 16
  Predkladá: RÚZ
 17. Č.m.: 17
  Predkladá: MPSVR SR
aktualizované 24.01.2022, 11:55