Národný akčný radónový plán SR 2022 - 2026

Číslo materiálu:ORO/10364/2021
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Plán práce vlády SR na r. 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.12.2021, 10:58