Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 327 z 18. mája 2011

Číslo materiálu:UV-37087/2011
Rezort:MŽP SR
Rezortné číslo:8844/2011-min.
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:vlastná iniciatíva
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
aktualizované 22.02.2012, 03:52