Správa o prerokovaní tretej periodickej správy SR k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru pre ľudské práva

Číslo materiálu:UV-40450/2011
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:591.731/2011-LUPR
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:iniciatívny
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52