Správa o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie reaktora V1 v Jaslovských Bohuniciach

Číslo materiálu:UV-40847/2011
Rezort:MH SR
Rezortné číslo:2032/2011-1000
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:uznesenie vlády SR č. 70 z 29. januára 2003
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52