Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike

Číslo materiálu:UV-40871/2011
Rezort:MZ SR
Rezortné číslo:S 11789/2011 - ŠT
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:na základe Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52