Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2012

Číslo materiálu:UV-40977/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:14507/2011/OK
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády SR
Podnet:Materiál sa predkladá na základe § 5 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a Plánu práce vlády SR na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52