Návrh na zrušenie a zmenu vybraných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, uložených ministrovi hospodárstva SR

Číslo materiálu:UV-41001/2011
Rezort:MH SR
Rezortné číslo:2001/2011-1000
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:vlastná iniciatíva
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52