Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Košice, Poprad, Trebišov, Dunajská Streda, Nové Zámky, Čadca, Bardejov, Levice, Galanta a Košice - okolie

Číslo materiálu:UV-41402/2011
Rezort:MV SR
Rezortné číslo:KM - OPVA1-2011/006100
Predkladateľ:minister vnútra
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52