42. rokovanie LRV SR

11.01.2022, 10:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 456/2022
  Predkladá: minister obrany
 2. Č.m.: 30064/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 30448/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 341/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 30287/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 6. Č.m.: 30285/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti SR
 7. Č.m.: 30196/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 8. Č.m.: 29999/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 9. Č.m.: 30761/2021
  Predkladá: ministerka kultúry
 10. Č.m.: 29997/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 11. Č.m.: 326/2022
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
aktualizované 25.01.2023, 13:15