46. rokovanie LRV SR

15.02.2022, 08:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 3377/2022
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 2. Č.m.: 3708/2022
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 3. Č.m.: 3709/2022
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 4. Č.m.: 2556/2022
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 5. Č.m.: 3825/2022
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 6. Č.m.: 3173/2022
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 7. Č.m.: 3172/2022
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 8. Č.m.: 3264/2022
  Predkladá: minister životného prostredia
 9. Č.m.: 3937/2022
  Predkladá: minister vnútra
 10. Č.m.: 3970/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 11. Č.m.: 3984/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva
aktualizované 25.01.2023, 13:12