Stanovisko stálej pracovnej komisie pre technické právne predpisy k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (čl. 37 ods. 7 písm. a) Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky)

Číslo materiálu:/2022
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
aktualizované 09.09.2022, 10:49