82. rokovanie LRV SR

05.04.2023, 14:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 12471/2023
  Predkladá: ministerka kultúry SR
 2. Č.m.: 11539/2023
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 3. Č.m.: 12469/2023
  Predkladá: minister dopravy SR
 4. Č.m.: 13072/2023
  Predkladá: minister dopravy SR
 5. Č.m.: 12567/2023
  Predkladá: predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
 6. Č.m.: 12234/2023
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
aktualizované 30.03.2023, 11:42