3. rokovanie LRV SR

09.01.2024, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 50686/2023
  Predkladá: minister financií SR
 2. Č.m.: 51414/2023
  Predkladá: minister financií SR
 3. Č.m.: 50830/2023
  Predkladá: minister vnútra SR
 4. Č.m.: 50227/2023
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR
 5. Č.m.: 51056/2023
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR
 6. Č.m.: 43/2024
  Predkladá: minister financií SR
 7. Č.m.: 173/2024
  Predkladá: minister financií SR
 8. Č.m.: 167/2024
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 9. Č.m.: 570/2024
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 09.01.2024, 14:39