12. rokovanie LRV SR

25.06.2024, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 18151/2024
  Predkladá: ministerka kultúry SR
 2. Č.m.: 26346/2024
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 3. Č.m.: 26188/2024
  Predkladá: minister cestovného ruchu a športu SR
 4. Č.m.: 26093/2024
  Predkladá: minister dopravy SR
 5. Č.m.: 26226/2024
  Predkladá: minister dopravy SR
 6. Č.m.: 25331/2024
  Predkladá: minister dopravy SR
 7. Č.m.: 25497/2024
  Predkladá: minister dopravy SR
aktualizované 25.06.2024, 16:51