Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:19848/2015
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 01.06.2015, 13:44