Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:20304/2013
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 09.08.2013, 10:26