Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:20311/2013
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce,sociálnych vecí a rodiny
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 09.08.2013, 11:26