Návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku

Číslo materiálu:20505/2013
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 12.08.2013, 16:06