Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Jánoša, Magdy Košútovej a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. (tlač 794)

Číslo materiálu:28989/2014
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:§ 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 11.08.2014, 12:58