Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:30173/2014
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Národný plán implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 07.08.2014, 13:34