Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z.

Číslo materiálu:30178/2014
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 07.08.2014, 13:26