Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište

91
Číslo materiálu:3031/2020
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby SR, poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 06.02.2020, 14:50