Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:30386/2014
Rezort:Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 11.08.2014, 10:16