Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa zvyšujú platové tarify štátnych zamestnancov

Číslo materiálu:31456/2013
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 06.12.2013, 14:28