Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. (tlač 1773)

Číslo materiálu:33526/2015
Rezort:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister vnútra Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 30.10.2015, 11:40