Návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:3906/2023
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 09.02.2023, 15:41