Návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:40392/2012
Rezort:Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
minister spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 11.12.2012, 11:21