Návrh na uzatvorenie Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte

Číslo materiálu:43183/2014
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
predseda Úradu priemyselného vlastníctva
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 02.12.2014, 14:40