Návrh zákona o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:6399/2022-1.7.3
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.09.2022, 15:27