Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:8254/2015
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 12.02.2015, 15:19