96. rokovanie LRV SR

11.08.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 24672/2015
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 27537/2015
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 25716/2015
  Predkladá: minister kultúry
 4. Č.m.: 26867/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
 5. Č.m.: 26767/2015
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
 6. Č.m.: 27191/2015
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 27211/2015
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 12.08.2015, 11:07