100. rokovanie LRV SR

20.10.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 33512/2015
  Predkladá: minister hospodárstva Slovenskej republiky
 2. Č.m.: 33625/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
 3. Č.m.: 33393/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 33394/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 33469/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
  predsedníčka Úradu jadrového dozoru
aktualizované 21.10.2015, 12:57