Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov(tlač 1753)

Číslo materiálu:33512/2015
Rezort:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 16.10.2015, 14:07