Návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:11490/2014
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 20.02.2014, 08:01